twatalig wurkje

Der wurdt op ús lokaasje sawol Frysk as Nederlânsk praat. Der is omtinken foar meartaligens, dat befoarderet de taalûntwikkeling, sosjale ûntwikkeling mar ek de yntellektuele ûntwikkeling. It twatalich belied hat as doel om de meartalige ûntwikkeling fan bern te stimulearjen en de foardielen fan meartalich opgroeien te benutten. Der wurdt neist it Nederlânsk ek in soad omtinken jûn oan de Fryske taal en beide talen wurde konsekwint brûkt. Frysktalige bern krije sa in bredere basis yn harren ' memmetaal ', dit komt de ûntwikkeling fan it Nederlânsk ek te 'n goede. De Nederlânsktalige (of oarstalige) bern komme boartsjendewei yn oanrekking mei de Fryske taal.

Spelenderwijs leren voor een GOEDE START op de basisschool

We bieden een veilige en gezellige omgeving waar kinderen volop kunnen leren. Jonge kinderen leren door te spelen. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met elkaar en worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden.

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur

We werken op de peuteropvang met een vast dagritme wat duidelijkheid aan de kinderen geeft. Binnen dit dagritme komen veel verschillende activiteiten aan bod. Zo kunnen de kinderen vrij spelen, bieden we knutselactiviteiten aan, wordt er elke dag voorgelezen, kan er worden buiten gespeeld, doen we kringactiviteiten en eten we gezamenlijk fruit.

Doorgaande lijn en samenwerking met OBS De Flecht

We hebben een goede samenwerking met OBS de Flecht, waarmee we regelmatig gezamenlijke activiteiten mee organiseren. We proberen de stap naar de basisschool zo makkelijk mogelijk te maken. De werkwijze word afgestemd, op die manier is er sprake van een doorgaande lijn van de peuteropvang naar de basisschool.

VVE programma met UK en PUK

We werken met het VVE programma van UK en PUK. Dit is een programma gericht op 4 ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Spelen staat centraal en de pop PUK is een speelkameraadje voor de kinderen.

Jouw kind(eren) inschrijven voor Peuteropvang?
Logo

Peuteropvang

Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar biedt it Berneplakje peuteropvang aan. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige omgeving. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de peuters.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar biedt it Berneplakje buitenschoolse opvang. Uw kind verblijft in een ongedwongen en veilige sfeer waar volop ruimte is om binnen en buiten te spelen. Spelen op het schoolplein, voetballen op het voetbalveld of in de pannakooi, sportactiviteiten in de sportzaal of gezellig een spelletje spelen, boekje lezen of samen chillen.

Persoonlijke informatie?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Samen spelen met leeftijdsgenootjes

Op het schoolplein komen veel kinderen spelen buiten schooltijd, hierdoor is er altijd een leeftijdsgenootje om mee te spelen. Ook leren de kinderen rekening houden met andere (jongere) kinderen.

Tijden tussen 14:00 - 18:00 uur in het MFA Lippenhuizen

Na schooltijd komen de kinderen naar de BSO en hier kunnen de kinderen in een vertrouwde omgeving spelen tot uiterlijk 18.00 uur. Doordat we het schoolplein, voetbalveld, de pannakooi en  gymzaal mogen gebruiken zijn er veel speelmogelijkheden.

Maandag, Dinsdag & Donderdag geopend, Woensdag & Vrijdag in overleg

Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is de BSO geopend. Op woensdag en vrijdag zijn er mogelijkheden in overleg.

Toekomstige samenwerking met s.v. Thor

Sporten is gezond! Daarom zijn er ideeën voor een actieve samenwerking met s.v. Thor, hierdoor komen de kinderen met verschillende sporten in aanraking.

Uw kind(eren) inschrijven voor BSO?

Een middag op de BSO

We beginnen onze middag altijd met wat drinken en een koekje. We vertellen hoe onze dag op school is geweest en kletsen nog even gezellig. Daarna is het tijd om te spelen, bij mooi weer gaan we altijd eerst naar buiten. Maar ook knutselen we veel, we maken allemaal creatieve kunstwerken. De jongens spelen met de playmobile of de lego. Ook spelen we vaak samen , we bedenken dan hele fantasie verhalen en spelen dan allemaal samen. Jongere kinderen mogen ook mee doen want op de BSO speel je SAMEN! om 16.30 eten we gezamelijk een crackertje en daarna is het vaak spelletjes tijd. Er is altijd wel iemand om mee te spelen !